หูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา

(ONSITEONLINEHYBRID)

ด้วยความมุ่งมั่นในการนำระบบหูฟังการแปลภาษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับ ISO และ IEC มาให้บริการ ทำให้ ไมตี้ ไมซ์ ยืนหนึ่งนับตั้งแต่ปีแรกของเรา ด้วยเพราะการนำชุดหูฟังการแปลภาษาระบบดิจิตอล อินฟราเรดนั้น เป็นเพียงระบบเดียวที่ได้รับการยึดถือเป็นมาตรฐานสำหรับงานประชุมอย่าง สมัชชารัฐสภาโลก (IPU) เป็นต้น

ระบบหูฟังแปลภาษา และตู้ล่าม ในงาน APA 2019, ณ โรงแรม Amari Watergate, กรุงเทพฯ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562

หูฟังระบบดิจิตอลอินฟราเรด และ หูฟังระบบ UHF

ไมตี้ ไมซ์ มีหูฟังแปลภาษาให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ

ระบบดิจิตอล อินฟราเรด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในปัจจุบัน รองรับได้สูงสุด 32 ตู้ล่ามในห้องประชุมเดียว และยังสามารถใช้พร้อมกันหลายๆ ห้องประชุม โดยปราศจากสัญญาณของแต่ละห้องรบกวนกัน ระบบดิจิตอล อินฟราเรดนี้ เหมาะสำหรับงานประชุมที่เน้นคุณภาพ ความคมชัดของสัญญาณเสียง และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถป้องกันการถูกลักลอบดักฟังข้อมูลสำคัญได้อย่างเด็ดขาด

ระบบ RF : UHF/FM เป็นระบบที่เน้นความประหยัด ใช้ได้ทั้งงานประชุมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นับหมื่นคน ไมตี้ ไมซ์ เคยให้บริการงานประชุมสูงสุดที่ 9,800 คน พร้อมด้วยตู้ล่าม 11 ตู้ในห้องเดียวกัน

หูฟังระบบดิจิตอลอินฟราเรด และ หูฟังระบบ UHFตู้ล่ามแปลภาษา

ตู้ล่าม อีกหนึ่งปัจจัย สู่ความเป็นผู้นำระบบหูฟังการแปลภาษาที่ได้มาตรฐาน ของไมตี้ ไมซ์ ด้วยเพราะความใส่ใจในการออกแบบตู้ล่ามให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 4043 เพื่อให้ล่ามเกิดความสะดวกในการทำงานขณะอยู่ในตู้ จากบานหน้าต่างทั้งสี่บาน ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองได้อย่างกว้างขวาง เพิ่มความปรอดโปร่ง ลดความอึดอัดขณะอยู่ในตู้

หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ในงาน Online และ Hybrid

สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมแบบออนไลน์ และไฮบริด เป็นที่ต้องการมากขึ้น และทีมงานของไมตี้ ไมซ์ เป็นผู้ริเริ่มนำระบบหูฟังแปลภาษา และตู้ล่ามในประเทศไทย เข้าประยุกต์และผสมผสานระบบต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ Cloud Meeting Application เช่น Zoom Meeting และ Zoom Webinar ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ “บริการระบบหูฟังแปลภาษา และตู้ล่าม ในงานประชุมออนไลน์-ไฮบริด)

นอกจากนี้ ไมตี้ ไมซ์ ยังให้บริการจัดประชุมออนไลน์ – ไฮบริด ที่ต้องการใช้ระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุม และจากออนไลน์ สามารถฟังการแปลภาษาได้พร้อมๆ กันอีกด้วย

Our Service

บริการและความใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์

ไมตี้ ไมซ์ ให้บริการเจ้าหน้าที่สำหรับรับ-คืนชุดหูฟังแปลภาษา ที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการแลกชุดหูฟังด้วยเอกสารประจำตัวของผู้รับเครื่อง เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ การวางเงินมัดจำ เพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหาย

นอกจากนั้นแล้ว ไมตี้ ไมซ์ ยังให้ความสำคัญกับความสะอาดของอุปกรณ์ ทั้งชุด หูฟังแปลภาษา อุปกรณ์ภายในตู้ล่าม และ ตู้ล่าม ต่างได้รับการทำความสะอาด ฉีดสเปรย์แอลกอฮอลล์ 75% เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเจ้าหน้าที่รับ-คืนหูฟังแปลภาษา จะใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือขณะให้บริการ

ทั้งเครื่องแปลภาษา และหูฟังผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

เพิ่มความมั่นใจ เจ้าหน้าที่จะพ่น Alcohol 75% ชนิด Food Grade ก่อนให้บริการ

บริการเจ้าหน้าที่รับแลกหูฟังแปลภาษา (ภาพเมื่อ พ.ศ. 2562)

ตัวอย่างผลงานหูฟังแปลภาษาและตู้ล่าม ของ ไมตี้ ไมซ์