จัดประชุมออนไลน์

รับจัดประชุมออนไลน์ และไฮบริด

“ไมตี้ ไมซ์” ให้บริการ จัดประชุมทั้งแบบออนไลน์ และ ไฮบริด ทางแอพพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ เช่น Zoom Meeting, Zoom Webinar, Webex, Live Streaming ทาง Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวีดีโอ ชนิดมีระบบตัดต่อภาพ (OB) ระบบเสียง พร้อมไมค์ประชุมที่ใช้งานร่วมกับการประชุมออนไลน์-ไฮบริด ที่รองรับการพูดคุยโต้ตอบระหว่างผู้เข้าประชุมจากทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ เสริมด้วยระบบภาพเช่นจอ LED ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กแบบ LED TV ไปถึงขนาดใหญ่แบบจอ LED Panel ยิ่งไปกว่านั้น การจัดประชุมออนไลน์-ไฮบริดนี้ สามารถใช้ร่วมกับระบบ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยให้จัดงานประชุมนานาชาติทั้งออนไลน์ และไฮบริด ได้อย่างไม่ยาก

ตัวอย่างบริการจัดประชุม

จัดประชุมออนไลน์-ไฮบริดกับ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม

ล่ามแปลภาษา และไมค์ล่ามในงานสัมมนาออนไลน์

ระบบไมค์ประชุม ในงานประชุมไฮบริด

ระบบกล้องวีดีโอ และระบบเสียงในงานประชุมไฮบริด

ตัวอย่างบริการจัดประชุม

7Dec21_UNDP_Hybrid_SIWeb

Hybrid : 7 ธันวาคม 2564, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเรื่อง “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกฏหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ” พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย

22Dec21_IOMWeb

Hybrid : 22 ธันวาคม 2564, Bilateral Meeting on the annex discussion under the Management of Repatriation and Reintegration of Victims of Trafficking in Persons Hybrid meeting พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย

380x240_AV (1)

Hybrid : 25 พฤศจิกายน 2564, Railway Demand Forecast Model, พร้อมระบบหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษาอังกฤษภาษาไทย ณ ห้องประชุม

สภาพัฒน์_2Nov21_Hybrid

Hybrid : 2 พฤศจิกายน 2564, Final Seminar Thai Future City Project พร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยทางออนไลน์

UNGPs_28Oct_JNZ

Hybrid : 28 ตุลาคม 2564, Anniversary of the UNGPs on Business and Human Rights พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยจากสตูดิโอ

SFCI_7Sep21_380x240

Hybrid : 7 กันยายน 2564, Output of Thai Future Project toward SFCI/LSFC, พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยทางออนไลน์

ABA_LawEnforce-380x240_31Aug21

Online : 31 สิงหาคม 2564, Strengthening Law Enforcement Integrity Opportunities in Southeast Asia & The Pacific พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย-เขมร-อินโดทางออนไลน์

ABA_Business-380x240_25Aug21-1

Online : 25 สิงหาคม 2564, Business Integrity in Small and Medium Enterprises

DEMark_July21

Hybrid : 20-23 กรกฎาคม 2564, DE Mark Award 2021, พร้อมระบบล่ามแปลภาษา จากสถานที่จัดงาน

24Apr_รัฐสภาWeb

Hybrid : 20 เมษายน 2564, ASEAN +3 Group Meeting : Virtual Session at the 142nd IPU Assembly พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

380x240_OECDWeb

Hybrid : 24 กุมภาพันธ์ 2564, High-Level Launch : OECD Investment Policy Reviews – Thailand

TechsauceMM_380x240_web

Hybrid : 19-20 มิถุนายน 2563, Techsauce Virtual Summit 2020 พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย