หูฟังทัวร์ไก้ด์

หูฟังทัวร์ไก้ด์ชนิดพกพา ได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการฟังการบรรยายขณะเยี่ยมชมภายในโรงงาน ทั้งแบบการบรรยายปกติ และการบรรยายแบบมีการแปลภาษาแบบพูดพร้อม/พูดตาม การนำชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่ที่จำกัดการใช้เสียง เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

สะดวกในสถานที่งดใช้เสียง

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชม การแนะนำสิ่งน่าสนใจต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด หรือโรงพยาบาล ต่างมีข้อห้ามในการใช้เครื่องขยายเสียง หรือการพูด หรือการใช้เสียงนำเสนอ ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การใช้ “หูฟังทัวร์ไก้ด์แบบพกพา” ที่ผู้บรรยาย หรือล่าม สามารถพูดใส่ไมค์ของเครื่องส่ง แล้วผู้ฟัง ก็เพียงสวมหูฟังจากเครื่องรับสัญญาน ก็สามารถได้ยินเสียงการบรรยาย หรือการแปลได้อย่างชัดเจน

ถนอมเสียงในทุกกิจกรรมเอ้าท์ดอร์

การเทรนนิ่ง ฝึกซ้อมยุทธวิธี การวางแผนการในเกมส์กีฬา หรือการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่การเข้าเยี่ยมชมไลน์ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสถานที่เหล่านี้ อาจจะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทำให้การสื่อสารทำได้ยากยิ่งขึ้น ผู้พูด ผู้บรรยาย หรือแม้แต่ล่ามแปลภาษา ต้อง “ตะโกน” ซึ่งเป็นการใช้พลังงานในการเปล่งเสียงมาก ดังนั้น “หูฟังทัวร์ไก้ด์แบบพกพา” จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากสำหรับกิจกรรมเอ้าท์ดอร์เช่นนี้

ใช้ฟังการแปลภาษาก็ได้

“หูฟังทัวร์ไก้ด์แบบพกพา” สามารถประยุกต์ใช้ในห้องประชุมที่ต้องการการแปลภาษาได้ ซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายกับระบบหูฟังการแปลภาษา พร้อมตู้ล่าม หากแต่ในระบบพกพานี้ ล่ามจะนั่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งในห้องประชุม ที่สามารถฟังเสียงจากผู้พูดได้ชัดเจน จากนั้นจึงทำการแปลข้อความจากภาษาของผู้พูด ไปยังภาษาที่ต้องการได้ในทันที 

กรณีตัวอย่างที่สามารถใช้ “หูฟังทัวร์ไก้ด์แบบพกพา” เป็นทางเลือก

– ใช้ในการประชุมระยะสั้นๆ ที่ใช้ล่ามคนเดียวแปลตลอดงาน เพราะหากใช้ล่ามสองคนแปลภาษาเดียวกัน จะต้องผลัดกันแปล เนื่องจากเครื่องที่ให้ล่ามใช้ ไม่สามารถเปิดใช้งาน Channel เดียวกันพร้อมกันสองเครื่องได้ เพราะสัญญาณจะแทรกกวนกัน ทำให้ฟังเสียงได้ไม่ชัดเจน

– ใช้ในการประชุมขนาดใหญ่ มีคนเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ที่ต้องใช้หูฟังการแปลภาษาเพียงไม่กี่คน ซึ่งหากติดตั้งระบบตู้ล่ามอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับจำนวนผู้ใช้งาน